แพ็กเกจลดอาการปวด คอ บ่า ไหล่ PMS

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
ปวดเรื้อรัง… ปวดมากผิดปกติ ❝ โรคออฟฟิศซินโดรม ❞
อาการปวด คอ บ่า ไหล่ รักษาด้วยเทคโนโลยี PMS
#ราคาเริ่มต้นครั้งละ 1,500 บาท
ปวดอักเสบเฉียบพลัน
– ปวดจาก Office Syndrome
ปวดเรื้อรังจากกลุ่มกระดูก และกล้ามเนื้อ
อาการชาที่เกิดจากเบาหวาน
อาการชาที่เกิดจากการอักเสบของปลายประสาท และการกดทับเส้นประสาท
.
หมายเหตุ : – ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.
– กรุณาโทรทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น

ราคา   1,500   บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.

กรุณาโทรทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น

SHARE