แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง
สลายต้อกระจกเฉพาะรายบุคคล (Precision Cataract Surgery) หรือ Exclusive Cataract แตกต่างจากการสลายต้อกระจกแบบเดิม โดยผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulcification with IOL) มาใช้ในการผ่าตัดสลายกระจกที่สามารถใส่เลนส์ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย หายเร็ว ใช้เวลาพักฟื้นน้อย สามารถกลับไปทำงานได้เร็ว


ราคา   45,000   บาท

ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

SHARE