แพ็กเกจตรวจภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ COVID-19 (เว้นระยะหลังรักษาหาย 1 เดือน)

ระยะเวลา : 1 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564
หายจากติดเชื้อ COVID-19 แล้ว ภูมิคุ้มกัน ขึ้น หรือ ไม่ ?
.
เช็คให้ชัวร์ ตรวจให้มั่นใจ รู้ผลภายใน 1-2 ชม.
แพ็กเกจตรวจภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ COVID-19 (เว้นระยะหลังรักษาหาย 1 เดือน)
เพียง 2,000 บาท
– ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ COVID-19
– เอ็กซเรย์ปอด
.
หมายเหตุ : สามารถตรวจได้ หลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 1 เดือน
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และรวมค่าบริการ รพ.
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ราคา   2,000   บาท

สามารถตรวจได้ หลังหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว 1 เดือน

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และรวมค่าบริการ รพ.

SHARE