แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

อาการของโรคมะเร็งตับที่พบมากในคนไทย

👉🏻น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
👉🏻เบื่ออาหาร
👉🏻คลื่นไส้ อาเจียน
👉🏻ผิวหนังและตาเหลือง
👉🏻บวมที่ช่องท้องและคลำพบก้อนใต้ชายโครงขวา

🌐จากรายงานของกรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งตับ พบมากเป็นอันดับ 1 ของไทย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ จะไม่แสดงอาการจนกว่าก้อนมะเร็งจะมีขนาดใหญ่ และยากต่อการรักษาแถมต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกมาก 💰

 

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคตับ

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (physical Examination)
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร,น้ำหนัก-ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย (ฺBMI)
 3. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 4. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 5. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti – HBs) หรือ (Anti HBs Ab)
 8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอีกเสบบี (Anti HBC IgG)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti HCV)
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Ig g (Anti HAV Total)
 11. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 12. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper abdomen)

 

ราคาโปรโมชั่น 4,320 บาท (ปกติราคา 4,800 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

 


ราคา   4,320   บาท


*หมายเหตุ   

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคาโปรแกรมดังกล่าว ไม่รวมกรณีมีรายการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมหรือมียากลับบ้าน

SHARE