วัคซีน (IPD) PCV13 แบบ 1 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน IPD ป้องกันโรคปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ และเยื้อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก

IPD (Invasive Pneumococcal Disease)

ป้องกันโรคปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ และเยื้อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก

เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ นิวโมคอคคัส หากมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด และที่เยื้อหุ้มสมอง อาจทำให้พิการและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก อายุน้อยกว่า

2 ปี เนื่องจากยังไม่มีภูมิต้านทานโรค

เมื่อไหร่ควรรับวัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี (IPD)

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 เดือน ถึงอายุ 5 ปี แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติมก่อนรับวัคซีน
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าเวชภัณฑ์
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65


ราคา   3,700   บาทSHARE