วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ IPD ชนิด 13 สายพันธุ์ ผู้ใหญ่

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Invasive Pneumococal Disease (IPD) ชนิด 13 สายพันธุ์

ป้องกัน : โรคปอดอักเสบ ปอดบวม และไอพีดี ภัยร้ายจาดเชื้อนิวโมคอดคัสอันตรายถึงชีวิต แต่คุณป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 

ใคร…ควรฉีดวัคซีนป้องกันบ้าง?

  • ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป

  • มีโรคประจำตัว หัวใจ ปอด เบาหวาน ไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตับแข็ง

  • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  • ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น


ราคา   3,200   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ