วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ไข้เลือดออก อันตรายกว่าที่คุณคิด เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

แบบ เหมาจ่าย 3 เข็ม

-สามารถฉีดได้ในช่วงอายุ 9 – 45 ปี

-กรณีฉีดแบบ 3 เข็ม (เว้นระยะ 6 เดือน ในการฉีดแต่ละครั้ง)

-แนะนำพบแพทย์ก่อนการฉีด

-ฉีดครบ 3 เข็ม ครอบคลุมอยู่ได้ 5-6 ปี

 


ราคา   9,200   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. *วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ 1 เข็ม 3,250 บาท
*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

*ซื้อแบบ 3 เข็ม รับทันทีกระบอกน้ำพรีเมี่ยม มูลค่า 390 บาท หมดเขต 31 ก.ค. 63

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ