วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม Family

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เหมาะสำหรับใคร

1. บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง

2. กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว และภูมิคุ้มกันบกพร่อง

  • หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป

  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี


ราคา   2,300   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ