วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2568

โรคงูสวัด ความเจ็บปวด บนผิวหนัง ที่อาจอันตรายกว่าที่คิด ถ้าคุณเสี่ยง เลี่ยงได้ด้วยวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

1.วัคซีนงูสวัด Shingrix  (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 2 เข็ม ราคา 12,600 บาท

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการรพ.แล้ว
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจนอกเหนือจากแพ็กเกจ
  4. ระยะเวลาซื้อและใช้โปรโมชั่นวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568 และสามารถใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2568
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   12,600   บาทSHARE