วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก

ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

        คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์  

        ป้องกันไวรัส HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้มากกว่าร้อยละ 70 และป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ได้ถึงร้อยละ 90

สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 9- 14 ปี ( 2 เข็ม)


ราคา   5,900   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

*แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการฉีดวัคซีน

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ