วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ VAXNUVANCE 15 สายพันธุ์ ราคา 3,300 บาท

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2569

โรคปอดอักเสบ เกิดจากเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอด และทำให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย ฯ

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน
1.ผู้ที่สูบบุหรี่
2.ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น
– โรคเบาหวาน
– โรคหัวใจ
– โรคตับแข็ง

*หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ หรือตรวจนอกเหนือจากโปรแกรม
  3. ระยะเวลาซื้อโปรแกรมวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2569
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามโรงพยาบาลกำหนด และอาจมีเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   3,300   บาทSHARE