วัคซีนงูสวัด

ระยะเวลา : 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

❝ หลายคนอาจเข้าใจว่า โรคงูสวัดเป็นโรคที่เกิดในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอผิดปกติเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่นที่เป็นวัยซึ่งมักมีสภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถเจ็บป่วยเป็นโรคงูสวัดได้ ❞
.
#โรคงูสวัด..เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus: VZV) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยหากเชื้อไวรัสกระจายไปทั่วร่างกายจะทำให้เป็นโรคสุกใส แต่ถ้าไวรัสเข้าไปตามเส้นประสาทส่วนปลายจะทำให้เป็นโรคงูสวัด
.
#โรคงูสวัด..กับวัยที่มีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถป่วยเป็นโรคงูสวัดได้ จะมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วย เช่น
– ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสมาก่อน
– มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
– ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ
– พักผ่อนไม่เพียงพอ, มีภาวะเครียดวิตกกังวล
– บริโภคแอลกอฮอล์, สูบบุหรี่ เป็นต้น

 

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว

ราคา   6,500   บาทSHARE