ทดสอบภูมิแพ้เด็ก 5 ชนิด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

Skin Test   5  ชนิด

  1. Johnson grass (หญ้าแพรก)
  2. Acacia (ยางไม้)
  3. Dog epithelium (สุนัข)
  4. American cockroach (แมลงสาปอเมริกัน)
  5. standardized mite mixed (ไรฝุ่น)

ราคา   900   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจทดสอบภูมิแพ้เด็ก
ทดสอบภูมิแพ้เด็ก 12 ชนิด
ราคา
1,600 ฿