ทดสอบภูมิแพ้เด็ก 12 ชนิด

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564

Skin Test   12  ชนิด

 1. Johnson grass (หญ้าแพรก)
 2. Acacia (ยางไม้)
 3. Dog epithelium (สุนัข)
 4. American cockroach (แมลงสาปอเมริกัน)
 5. standardized mite mixed (ไรฝุ่น)
 6. Clam (หอย)
 7. Cow’s milk (นมวัว)
 8. Egg white (ไข่ขาว)
 9. Egg yolk (ไข่แดง)
 10. Peanut (ถั่ว)
 11. Shrimp (ถั่ว)
 12. Soybean (ถั่วเหลือง)

ราคา   1,600   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจทดสอบภูมิแพ้เด็ก
ทดสอบภูมิแพ้เด็ก 5 ชนิด
ราคา
900 ฿