ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

Ultra Platinum Program 

สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีอายุมากกว่า 60  ปี(ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ(Physical Examination)

 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 3. ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

 4. ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram)

 5. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)

 6. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 7. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S  whole Abdomen)

 8. ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

 9. ตรวจดูเส้นเลือดแดงตีบและอุดตันที่คอ (U/S Colour Doppler Carotid)

 10. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 12. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 13. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 18. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

 19. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 20. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 21. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 22. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 23. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 24. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 25. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 26. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 27. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

 28. ตรวจวัดระดับฟอสเฟต (Phosphorus)

 29. ตรวจวัดระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

 30. ตรวจหาไทรอยด์ (Thyroi Function Test : T3, T4. TSH)

 31. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 32. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 33. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 34. ตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Stool Occult Blood)

 35. การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

 36. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

 37. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)

 38. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) * เฉพาะผู้ชาย

 39. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 40. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 41. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 42. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 43. คัดกรองต้อกระจก

 44. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ


ราคา   19,800   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

**Promotion พิเศษ รับทันทีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม จนถึง 30 กันยายน 63 นี้เท่านั้น

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่2563 โปรแกรม A
ราคา
2,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่ 2563 โปรแกรม B
ราคา
7,990 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
24,210 ฿