ตรวจสุขภาพCheck up Platinum Program(ผู้หญิง)

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

Platinum Program 

สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีอายุมากกว่า 50  ปี(ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ(Physical Examination)

 2. ตรวจวัดความดันโลหิต,ชั่งนำหนัก – ส่วนสูง,ดัชนีมวลกาย

 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 4. ตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

 5. ตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram) * เลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง

 6. ตรวจหาภาวะการแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI)

 7. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 8. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S  whole Abdomen)

 9. ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

 10. ตรวจหามะเร็งเต้านม(Mammogram with Ultrasound) **สำหรับผู้หญิง

 11. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 12. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 13. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 14. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 15. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 16. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 17. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)

 18. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)

 19. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 20. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 21. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 22. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 23. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 24. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 25. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 26. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)

 27. ตรวจวัดระดับแคลเซียม (Calcium)

 28. ตรวจวัดระดับวิตามิน D (Vitamin D Total)

 29. ตรวจหาไทรอยด์ (Thyroi Function Test : T3, T4. TSH)

 30. ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)

 31. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 32. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 33. ตรวจอุจจาระหาการมีเลือดออก (Stool Occult Blood)

 34. การตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ (CEA)

 35. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

 36. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)

 37. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ (CA125) **สำหรับผู้หญิง

 38. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และหาเชื้อเอชพีวี Thin Prep + HPV DNA PCRโดยสูตินรีแพทย์  **สำหรับผู้หญิง

 39. ตรวจตาโดยแพทย์จักษุ (Eye Examination)

 40. ตรวจระดับการมองเห็น (Visual acuity V.A. )

 41. ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto Refractive)

 42. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )

 43. คัดกรองต้อกระจก

 44. คัดกรองตาแห้ง,ต้อลม,ต้อเนื้อ


ราคา   15,300   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

**Promotion พิเศษ รับทันทีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม จนถึง 30 กันยายน 63 นี้เท่านั้น

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่2563 โปรแกรม A
ราคา
2,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่ 2563 โปรแกรม B
ราคา
7,990 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
24,210 ฿