ตรวจสุขภาพวันแม่2563 โปรแกรม A

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

รายการตรวจ

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

  2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูตินรีแพทย์

  3. ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)

  4. อัลตร้าซาวนด์ช่องคลอด (Ultrasound OB)

  5. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep


ราคา   2,900   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่ 2563 โปรแกรม B
ราคา
7,990 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
26,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)
ราคา
22,000 ฿