ตรวจสุขภาพวันแม่ 2563 โปรแกรม B

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

 2. ตรวจร่างกายโดยแพทย์สูตินรีแพทย์

 3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจฟิล์มใหญ่ (Chest X-ray)

 5. อัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (U/S whole Abdomen)

 6. ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกส่วนสันหลังและสะโพก (BMD L-Spine Lt.hip)

 7. ตรวจหามะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)

 8. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin prep

 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 10. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 11. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

 12. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 13. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

 14. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 15. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 16. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 17. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 18. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 19. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBs Ag)

 20. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

 21. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ (CA125)

 22. ตรวจปัสสาวะ (UA)

 23. ตรวจอุจจาระ (Stool Exam)

 24. บัตรรับประทานอาหาร 1 ใบ


ราคา   7,990   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

*รับทันทีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม **ตรวจแบบคู่ รับส่วนลด 500 บาท เหลือ 7,490 บาท / โปรแกรม พร้อมรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2 เข็ม หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องเป็นบุคคลเดียวที่รับการตรวจสุขภาพและต้องเข้ารับบริการภายในวันเดียวกันเท่านั้น

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพวันแม่2563 โปรแกรม A
ราคา
2,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้หญิง)
ราคา
26,900 ฿
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพCheck up Ultra Platinum Program(ผู้ชาย)
ราคา
22,000 ฿