ตรวจคัดกรองมะเร็งตับโปรแกรม A

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับโปรแกรม A

รายการตรวจ

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

  2. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

  3. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

  4. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)

  5. ตรวจการทำงานของตับ (Total Billirubin)

  6. ตรวจการทำงานของตับ (Direct  Billirubin)

  7. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

  8. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)


ราคา   3,200   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ