ตรวจคัดกรองมะเร็งตับโปรแกรม B

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับโปรแกรม B

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 2. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 3. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 4. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)
 5. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
 6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 7. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline phosphatase)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (Total Billirubin)
 10. ตรวจการทำงานของตับ (Direct  Billirubin)
 11. ตรวจการทำงานของตับ (Total Protein)
 12. ตรวจการทำงานของตับ (Albumin)
 13. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 14. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)
 15. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc lgG)
 16. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด ซี  (Anti HCV (total))
 17. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Anti HAV lgG)
 18. ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
 19. อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

ราคา   4,900   บาท

*ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ