ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Premium

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

Stroke Fast track เพราะทุกนาทีคือชีวิต

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
เพราะโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 3. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)
 4. ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดที่คอ (MRA CAROTID)
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 7. ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
 8. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
 9. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
 10. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

ราคาโปรโมชั่น 12,150 บาท (ปกติราคา 13,500 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566


ราคา   12,150   บาท


*หมายเหตุ:
 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ระยะเวลาขายโปรแกรม 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

SHARE