ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Premium

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565
Stroke Fast track เพราะทุกนาทีคือชีวิต
.
โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
เพราะโรคหลอดเลือดในสมองตีบ-แตก-ตัน คือ โรคที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน หากเกิดโรคดังกล่าว จะทำให้ขาดเลือดมาเลี้ยงสมอง ส่งผลทำให้สมองเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
Stroke Screening Premium ราคา 13,500 บาท
รายการตรวจ
– ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)
– ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดที่คอ (MRA CAROTID)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
– ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
– ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
– ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)
.
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด

ราคา   13,500   บาทSHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ