พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตร อนุสาขา อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-17.00
พฤหัสบดี
08.00-12.00
ศุกร์
08.00-17.00
เสาร์
08.00-21.00
อาทิตย์