นพ.เดชา วิมลไชยจิต
แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ, แผนกตรวจสุขภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-13.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-13.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
แผนกตรวจสุขภาพ
จันทร์
อังคาร
08.00-17.00
พุธ
08.00-21.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
08.00-13.00
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง