นพ.รุ่งโรจน์ แพ่งกุล
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรม หัวใจ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาโรคหัวใจ
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรม หัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00-21.00
ศุกร์
เสาร์
08.00-17.00
อาทิตย์