นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
แผนกอายุรกรรมโรคไต, แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรมโรคไต
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-21.00
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
08.00-17.00
อังคาร
08.00-21.00
พุธ
08.00-12.00
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00
บทความที่เกี่ยวข้อง