นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมโรคไต
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
จันทร์
09.00-12.00
อังคาร
พุธ
09.00-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00-12.00
เสาร์
09.00-12.00
อาทิตย์
แผนกอายุรกรรมโรคไต
จันทร์
09.00-12.00
อังคาร
พุธ
09.00-12.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
09.00-12.00
เสาร์
09.00-12.00
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง