นพ.ณัฐวุฒิ สุมาลัย
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
ภาษา :  ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
21.00-06.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
เวรใน(ดูคนไข้ช่วงกลางคืนไม่ได้นั่งครวจ OPD)