แผนกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

.

แพทย์ประจำศูนย์