ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

14 ม.ค. 2565 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์ ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้บริการฉีดวัดซีน Pfizer ให้แก่ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีน Pfizer ให้รัฐบาลไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นมา บรรยากาศสถานที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากในการเข้ารับวัคซีนในวันนี้ และเพื่อให้ทุกท่านได้รับวัคซีนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านปลอดเชื้อ ปลอดภัย
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ดูแลท่าน ในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ และขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจให้เราได้ดูแล แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ