พร้อมรับบัตรประกันสุขภาพ… แบบไม่ต้องสำรองจ่าย

28 ม.ค. 2563 | เขียนโดย

ชื่อบริษัทประกัน

 1. กรุงไทย- AXA
 2. Health Benefit (ประกัน 13 บริษัท)
 3. TPA (ประกัน 39 บริษัท)
 4. ไทยสมุทรประกันชีวิต
 5. เมืองไทยประกันภัย
 6. วิริยะประกันภัย
 7. แอกซ่าประกันภัย
 8. ทิพยประกันภัย
 9. Cigna
 10. Generali
 11. AWP
 12. FWD
 13. Prudential
 14. LMG
 15. Phillip
 16. HCMS
 17. LUMA
 18. AWP
 19. Interpartner assistances
 20. Allianz

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ