ข้อแนะนำก่อน-หลังฉีดวัคซีน Covid-19

10 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ข้อแนะนำก่อน-หลังฉีดวัคซีน Covid-19 ?
ก่อน รับวัคซีนโควิท19
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. ดื่มน้ำเปล่าเยอะ ๆ
3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม ชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม
4. งดออกกำลังกายหนัก อย่างน้อย 2 วัน
? #วันที่รับวัคซีนโควิท19 หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บ คอ มีน้ำมูก คัดจมูก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อเลื่อนวันนัดฉีดออกไปประมาณ 2 สัปดาห์
———————————————
หลัง รับวัคซีนโควิท19
1. นั่งพักสังเกตอาการตัวเองที่รพ.อย่างน้อย 30 นาที
เช่น อาการแขนขาอ่อนแรง, ปากเบี้ยว, ชาครึ่งซีก, พูดไม่ชัด หรือหายใจไม่สะดวก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
2. หลีกเลี่ยงการยกของหนักข้างที่ฉีดวัคซีน อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
3. สังเกตอาการต่ออีก 2-3 วัน ดื่มน้ำเยอะขึ้น และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
.
ด้วยความหวงใย จากโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ ?
.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-006-8888
.
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ