โปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน COVID-19

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

Details 

“ฉีดแล้วเช็ค”  กับโปรแกรมตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน (Antibody) หลังการรับวัคซีนโควิด-19

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย และหากผ่านไปสักระยะหนึ่ง ภูมิที่เพิ่มขึ้นอาจค่อย ๆ ลดลง ทำให้ทราบว่าเมื่อไหร่ที่ต้องทำการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีนอีกครั้ง

การตรวจนี้เหมาะสำหรับ ?

  • ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ
  • การตรวจหาภูมิคุ้มกัน ไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยว่ากำลังติดเชื้ออยู่หรือไม่

ช่วงเวลาที่ควรตรวจ
ควรเจาะเลือดตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน

  • วัคซีน AstraZeneca ระยะห่าง เข็ม 1-2 อยู่ที่ 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ผู้ฉีดสามารถมาตรวจหาภูมิได้ก่อน หลังจากฉีดเข็ม 1 ไปแล้ว 4 สัปดาห์
  • วัคซีน Sinovac  ระยะห่างเข็ม 1-2 อยู่ที่  4 สัปดาห์ (28 วัน) แนะนำให้ผู้ฉีดฉีดวัคซีนให้ครบ 2 โดสหลังจากนั้น 4 สัปดาห์ค่อยตรวจหาภูมิ เนื่องจากระยะห่างของเข็ม 1-2 ค่อนข้างสั้นจึงแนะนำให้ฉีดให้ครบก่อน 2 เข็ม แล้วจึงค่อยตรวจหาภูมิคุ้มกัน
  • วัคซีน sinopharm คำแนะนำเดียวกับ วัคซีน Sinovac คือวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม แล้วจึงค่อยตรวจหาภูมิคุ้มกัน

ราคา 1,200 บาท (รวมค่าบริการรพ.แล้ว ยกเว้นค่าแพทย์)

 


ราคา   1,200   บาท


Contact info


SHARE