โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์

ระยะเวลา : 10 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565
สังเกตสัญญาณเตือนไทรอยด์เป็นพิษ
ไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจากความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน (Autoimmune disease) ทำให้ต่อมไทรอยด์มีการสร้างฮอร์โมนที่มากกว่าปกติ มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
🚨 สัญญาณเตือน
1.เหนื่อยง่าย
2.ใจสั่น
3.มือสั่น
4.คอโต
5.ขี้ร้อน หงุดหงิดง่าย
6.ทานเยอะแต่น้ำหนักลด
7.ประจำเดือนมาไม่ปกติ
8.เหงื่อออกตามมือ
อาการข้างต้นหากทิ้งไว้นานไม่ทำการรักษาอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายได้

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์   ราคา 1,500 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าบริการดังต่อไปนี้

  • ตรวจร่างกาย และสรุปผลการตรวจ โดยอายุรแพทย์ชำนาญการด้าน ต่อมไร้ท่อตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน TSH
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน TSH
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน Free T3
  • ตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมน Free T4
  • ค่า เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาล

ราคา   1,500   บาทSHARE