แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) เด็กอายุ 9-14 ปี (ฉีด 2 เข็ม)

ระยะเวลา : 8 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูก เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้

  • เด็กอายุ 9-14 ปี (ฉีด 2 เข็มราคาเริ่มต้น 5,800 บาท

หมายเหตุ

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ. 

ราคา   5,800   บาทSHARE