แพ็กเกจผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไต ที่ข้อมือ (AVF)

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2569

หมายเหตุ : 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.
  • ราคาดังกล่าวสำหรับเปิดเส้นเลือดต่อ 1 สาย

รายการข้อยกเว้น : 

  • ไม่รวมภาวะแทรกซ้อนจากภาวะอื่นๆ (นอกเหนือจากระบุในแพ็กเกจ)
  • ราคาแพ็กเกจยังไม่รวมค่าตรวจก่อนทำหัตถการ

ราคา   25,000   บาทSHARE