แพคเกจ Hyperbaric 1 ชม. + Drip Vitamin

ระยะเวลา : 29 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจฟื้นฟูสุขภาพผิวและต้องการเข้ารับวิตามินเข้าสู่ผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้กับร่างกาย

รายการตรวจ 

  • Hyperbaric 1 ชม. + Drip Vitamin      ราคา 4,000 บาท 

หมายเหตุ

  • ก่อนซื้อแพคเกจนี้ลูกค้าจะต้องตรวจ Screening โดยพบแพทย์และตรวจ X-Ray เพื่อประเมินร่างกายก่อนเข้ารับบริการ
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

ราคา   4,000   บาทSHARE