แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สุขภาพดีทั้งบ้าน)

ระยะเวลา : 20 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565
รับวัคซีนทั้งครอบครัว สำหรับ..วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์และตามฤดูกาล
มา 2 ท่าน = 1,700 บาท
มา 4 ท่าน = 3,250 บาท
***โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้ใหญ่**
โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565
#กลุ่มที่ควรรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนี้
1. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
2. ผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
4. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน โดยมีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. และคำนวณค่า BMI ได้มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตร.ม
.
**บุคคลทั่วไป แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สามารถทำนัดฉีดวัคซีนหรือสอบถามได้ที่ 02-761-9888

ราคา   1,700   บาทSHARE