แพคเกจผ่าตัดข้อไหล่โดยการส่องกล้อง

ระยะเวลา : 18 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้- 31 ธันวาคม 2564

 

ปวดร้าวมาที่ต้นแขน ปวดมากตอนกลางคืน

“อย่าทนให้อาการปวด..มารบกวนชีวิต”

Package Details

แพคเกจผ่าตัดข้อไหล่โดยการส่องกล้อง (นอนรพ. 3 วัน 2 คืน)

ราคาเริ่มต้น  250,000 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาพยาบาลกรณีปรึกษาแพทย์อื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็คเกจระบุ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา   250,000   บาท


Contact info


SHARE