แพคเกจทดสอบภูมิแพ้อาหารและอากาศ

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้- 31 ธันวาคม 2564

ปกป้องลูกน้อย… ให้ห่างไกลอันตรายจากภาวะแพ้ โดยไม่ทราบสาเหตุ

Package Details

  • ราคา 2,200 บาท

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าบริการ รพ. แล้ว ยกเว้น ค่าแพทย์
  • กรณีเพิ่มจุดทพสอบภูมิแพ้ คิดค่าบริการ 100/จุด
  • กรณีเพิ่ม Unitest PC คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/ชิ้น

ราคา   2,200   บาท


Contact info


SHARE