แพคเกจตรวจสุขภาพ (อายุน้อยกว่า 25 ปี)

ระยะเวลา : 24 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

การตรวจสุขภาพนั้นเป็นสำคัญสำหรับทุกคนทุกช่วงอายุ ด้วยภาวะร่างและปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล เนื่องจากเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้รู้จักร่างกายของตนเองว่ามีจุดบกพร่องตรงจุดไหนหรือไม่  โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นช่วงวัยหนุ่มสาว ที่พวกเราส่วนใหญ่มักมองว่า อายุยังน้อย สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ อวัยวะต่างๆ ยังสมบูรณ์ความเสื่อมสภาพน้อยเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ แต่เราอาจจะมีเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆจากอาหารรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการตรวจสุขภาพในผู้ที่อายุต่ำกว่าจึงเป็นการตรวจสุขภาพของระบบร่างกายโดยรวม

 

                                     รายการตรวจ
-ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)
-ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจดิจิตอล (Chest X ray)
-ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
-ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด  (FBS)
-ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
-ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)
-ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
-ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
-ตรวจปัสสาวะ (UA)

 

หมายเหตุ 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการรพ.แล้ว

ราคา   1,900   บาทSHARE