แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Care (โปรแกรม A)

ระยะเวลา : 26 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้- 31 ธันวาคม 2564

โรคหัวใจและหลอดเลือดคุณเสี่ยงหรือไม่ ?

– อายุ 40 ปีขึ้นไป

– มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

– มีโรคประจำตัวเช่น ความดัน, ไขมัน, เบาหวาน

– ขาดการออกกำลังกาย

– ชอบรับประทานอาหารไขมันสุง

– ดื่มแอลกอฮอล์

– เครียดเป็นประจำ

– สูบบุหรี่

ป้องกันเฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้

Package Details

  • ราคา 1,500 บาท

หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว

 

แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Car  โปรแกรม A
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ(Physical Cardiac Examination)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( LDL)

 


ราคา   1,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Cardiac Digital CTA) 12,000 บาท
2. ตรวจหาภาวะแข็งตัวและการอุดตันของเส้นเลือด (ABI,CAVI) 400 บาท
3. ตรวจเลือดดูตะกอนในเลือด (D-dimer) 1,000 บาท

Contact info


SHARE