แพคเกจตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)

ระยะเวลา : 20 เมษายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

มะเร็งเต้านม

-เป็นมะเร็งที่เกิดในต่อมน้ำนม หรือท่อของต่อมน้ำนมพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย แต่อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมผู้ชายมีต่ำกว่าในผู้หญิงมาก

– มะเร็งเต้านมพบได้เป็นอันดับ 1ของสตรีในเมือง ถ้าเป็นสถิติของทั่วประเทศแล้ว ยังพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 1 ของสตรี

 

สาเหตุ ของการเกิดมะเร็งเต้านม คืออะไร

-ปกติเซลล์ของต่อมน้ำนมและท่อน้ำนมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีบางเซลล์ตายไปและมีการสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน  บ้างครั้งเซลล์ที่สร้างขึ้น ใหม่อาจมีลักษณะทางพันธุกรรม (ยีนส์) ที่กลายพันธุ์ไป แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ที่กลายพันธุ์มีความรุนแรงมากหรือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง เซลล์ที่กลายพันธุ์นั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนมได้

-ผู้ป่วยบางรายมียีนส์ที่ก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายมาแต่กำเนิด โดยอาจถ่ายทอดมากจากมารดาที่เป็นมะเร็งเต้านม เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ยีนส์ชนิดนี้เริ่มทำงาน ก็จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้แพทย์ประเมินว่าผู้ป่วยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม

  • จากประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของญาติสายตรง
  • จากการตรวจเต้านมพบก้อนในลักษณะดังกล่าวข้างต้น และอาจพบต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตได้ด้วย
  • การทำเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) พบ เงาทึบแสงที่มีขอบเขตไม่เรียบ และอาจมีหินปูนเกาะลักษณะเป็นฝอยๆ และอยู่เป็นกลุ่มๆ
  • การทำอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ของเต้านมพบก้อนที่มีเนื้อไม่สม่ำเสมอและขอบเขตไม่ชัดเจน

 

Package Details 

ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound)   ราคา 2,000 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในกรณีผลตรวจผิดปกติ
  • ทางรพ.ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการเพิ่มเติม กรณีคนไข้ศัลยกรรมเสริมหน้าอก

 

 

 


ราคา   2,000   บาทSHARE