แพคเกจตรวจคัดกรองโรคตับ

ระยะเวลา : 20 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ตับ เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งในร่างกาย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง หน้าที่หลักของตับนอกจากจะเป็นหล่งกำจัดของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคต่างไ ในร่างกายแล้วยังมีหน้าที่หลักในการสร้างสารอาหาร และภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายอีกด้วย

 

ตับ เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งในร่างกาย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง หน้าที่หลักของตับนอกจากจะเป็นหล่งกำจัดของเสีย สารพิษ และเชื้อโรคต่างไ ในร่างกายแล้วยังมีหน้าที่หลักในการสร้างสารอาหาร และภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายอีกด้วย

ภาวะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตับจะทำให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย และก่อให้เกิดโรคต่างๆ อีกมากมาย

 

อาการแสดงที่ชวนสงสัยว่าเป็นโรคตับได้แก่

 1. ตัวเหลือง ตาเหลือง
 2. อ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุ
 3. บวม
 4. ภาวะท้องมาน (มีน้ำในช่องท้อง)
 5. เลือดออกง่าย
 6. ปวดจุกแน่นท้อง
 7. คลำพบก้อนที่ท้องด้านขวา

 

แพคเกจคัดกรองโรคตับ

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
 • อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
 • ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
 • ตรวจเอนไซม์ของตับ GGT (Gamma GT)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HbsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti – HBs)
 • ตรวจหาเชื้อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti – HCV)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ (Anti HAV lgG/ lgM)
 • ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)

ราคา   4,300   บาทSHARE