แพคเกจคู่ (Echo Cardiogram + EST)

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

Package Detail 

รักแท้…เริ่มต้นที่การดูแลสุขภาพ

ด้วยการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ (Echo Cardiogram) และการตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย (Exercise stress Test)

  • ECHO+EST ราคา 4,500 บาท
  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.แล้ว

ราคา   4,500   บาท


Contact info


SHARE