บริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ เด็ก (ราคาเริ่มต้น 700 บาท)

ระยะเวลา : 9 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564

 Details

  •  เริ่มต้นราคา 700-900 บาท

หมายเหตุ

  • ค่าบริการดังกล่าวข้างต้นรวมค่าแพทย์และค่าเครื่องมือปลอดเชื้อเครื่องมือทันตกรรมแล้ว

ราคา   700   บาท


Contact info


SHARE