แพคเกจกายภาพบำบัด Package 4

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้– 31 ธันวาคม 2564 

Package Details 

  • กายภาพ 4 ครั้ง + Shock Wave 4 ครั้ง
  • ราคา 6,900 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ราคา   6,900   บาท


Contact info


SHARE