แพคเกจกายภาพบำบัด Package 2

ระยะเวลา : 5 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

Available date : ระยะเวลา วันนี้– 31 ธันวาคม 2564 

Package Details 

  • กายภาพ 3 ครั้ง
  • ราคา 3,600 บาท

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ราคา   3,600   บาท


Contact info


SHARE