แพคเก็จวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เหมาจ่าย 2 เข็ม)  ราคา 1,200 บาท

หมายเหตุ :  ราคายังไม่รวมค่าแพทย์

*** ฉีดได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป


ราคา   1,200   บาท


ontact info


SHARE