แพคเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน+วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ระยะเวลา : 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 ธันวาคม 2565

Package Details 

ตรวจคัดกรองเบาหวาน+วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ราคา 2,222  บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.แล้ว

 


ราคา   2,222   บาทSHARE