วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

ระยะเวลา : 14 มิถุนายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนนี้เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส

รายละเอียดแพคเกจ

  • ราคา 1,700 บาท /เข็ม  (ราคารวมค่าบริการ)
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มเสี่ยง โรคหัวใจ ปอด ไต ตับ เบาหวาน ตัดม้าม และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมก่อนรับวัคซีนทุกครั้ง

ราคา   1,700   บาทSHARE